Validace Vašeho řešení

Když chcete mít jistotu, že máte všechno správně vymyšlené, bezpečné a připravené na provoz.

Co se bude dít:

  • Zkontrolujeme vaše rozpracované nebo hotové řešení
  • Potvrdíme, jestli prochází oficiální conformance tests
  • Ověříme, že jsou dodrženy vhodné bezpečností praktiky (uživatelské účty, nastavení RBAC, konfigurace sítě, bezpečnostní politiky, …)
  • Otestujeme jestli je cluster vysoce dostupný a jsou splněny předpoklady pro případnou disaster recovery (zálohovaní klíčových komponent, …)
  • Analyzujeme vybraný způsob nasazení aplikací do clusteru (přímá komunikace s control plane, helm)
  • Monitorování (aplikace, systémové komponenty, audit log)

Získáte:

  • Textovou dokumentaci a doporučení
  • Výstup conformance tests a podklady pro CNCF certifikaci (Cloud Native Computing Foundation)
  • Jistotu, že Vaše řešení je vhodné pro produkční nasazení