Návrh Kubernetes infrastruktury

Když chcete přejít na Kubernates, ale nevíte jak a potřebujete návod.

Co se bude dít:

  • analýza vašeho prostředí: on prem / public cloud (AWS/GCP/Azure) / …, stav sítě, použitá řešení (service mesh, service bus, service discovery, …)
  • analýza vašich aplikací: monolit / mikroslužby, jejich provázání, připravenost na nasezení v kontejnerech, konfigurace aplikací
  • výběr nejvhodnějšího řešení: managed v public cloudu, kubernetes / nomad / lightweight řešení / custom řešení, kombinace on-prem a cloudu

Výstup:

  • Textová dokumentace současného stavu
  • Doporučené varianty pro nasazení