DevOps Konzultace

Přijdeme to s Vámi vyřešit. Můžeme probírat obecný návrh architektury, diskutovat detaily jednotlivých komponent, nebo i pomoct s implementací.

Oblíbená témata jsou detaily nasazení Docker a Kubernetes, návrh síťování s overlay network × BGP a propojení Kubernetes se zbytkem infrastruktury, vysokou dostupnost a návrh stabilních aplikací, autorizace a authentikace uživatelů pro přístup do clusteru s OIDC s Dex, RBAC, správa certifikátů, , Infrastructure as Code správa alertmanageru, monitoring a nastavení Prometheus, Alertmanager, Thanos, ELK stack pro monitorování, CI/CD s GitLab, Jenkins, autoškálování, HA, …